Inici del Contingut

Distribució per semestres

En el primer semestre del màster es cursa les assignatures que pertanyen al 1r semestre del màster en Advocacia, a les que es suma les assignatures de Dogmàtica Penal i Política Criminal, Delictes contra Bens jurídics Individuals i Col·lectius i Processos Judicials Penals pertinents al màster en Sistema de Justícia Penal.

Al llarg del segon semestre del màster es cursa estrictament les assignatures que pertanyen al 2r semestre del màster en Advocacia.

Al tercer semestre, els alumnes cursen les últimes assignatures del màster en Advocacia (Pràctiques Externes II i Treball Fi de Màster) conjuntament amb les restants assignatures del màster en Sistema de Justícia Penal (Teories Criminològiques i Victimologia).

Finalment, durant l'últim semestre es cursa únicament l'assignatura de Treball de Recerca el qual haurà de ser defensat durant el mes de setembre, de manera que els alumnes poden dedicar-se a preparar l'examen de la prova d'avaluació acreditativa de l'aptitud professional per a l'accés a l'advocacia.