Inici del Contingut

Per què estudiar aquest Màster a la UdL?

Prenent com a eix central el Màster en Advocacia, l’FDE planteja formular una proposta de doble titulació amb el Màster en Sistema de Justícia Penal. El Màster en Sistema de Justícia Penal, d’un gran prestigi i una trajectòria consolidada, és l’únic existent a l’àmbit geogràfic espanyol en què s’aborda l’anàlisi en profunditat tant de disciplines jurídiques com de les de base més empírica relacionades amb el fenomen criminal. La doble titulació permetria així formar futurs advocats i advocades especialistes en el sistema de justícia penal. Es pretén aprofitar el grau d’especialització ofert pel Màster en Sistema de Justícia Penal i l’efecte crida que aquesta característica ha tingut en la captació d’estudiants de diversos països llatinoamericans (Xile, Argentina, Mèxic, Colòmbia, Cuba, Veneçuela, Hondures, Equador) així com d’estudiants espanyols de diversos indrets molt interessats per aquesta formació fins al moment, per atreure estudiants sorgits de grau que volen adquirir formació que els capaciti professionalment. Es vol oferir un producte que, combinant la formació altament especialitzada amb la de caire més generalitzador que ofereix el Màster en Advocacia, permetria canalitzar l’interès que han mostrat alumnes que han realitzat el Grau en Dret a la mateixa UdL i en universitats properes per tal de no perdre aquests efectius. 

En definitiva, la proposta de doble titulació planteja la possibilitat de cursar el Màster en Advocacia i el Màster en Justícia Penal en dos cursos acadèmics, seguint la seqüència docent que a continuació s’exposa, tot implicant cursar el nombre de crèdits per any que s’indica al final del pla. Igualment, al final del pla conjunt s’exposen els reconeixements de crèdits entre ambdues titulacions.