Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Doble Màster en Advocacia i Sistema de Justícia Penal 
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 
Durada: 2 any 
Crèdits ECTS: 129 
Títol a què dóna dret: Màster oficial en Advocacia i Màster oficial en Sistema de Justícia Penal

Denominació del mòdul

Tipus

ECTS

Formació Màster Advocacia

Obligatori

45

Formació Màster Sistema Justícia Penal

Obligatori

38

Pràctiques Externes Màster Advocacia

Obligatori

30

Treball Fi de Màster

Obligatori

16

SUMA TOTAL CRÈDITS

129

 

1r curs

1r semestre

2n semestre

Codi

Assignatura

Tipus

Crèdits

Codi

Assignatura

Tipus

Crèdits

14600

Deontologia Professional

B

3

14602

Organització i gestió del despatx de l’advocat

B

3

14601

Normativa col·legial i torn d’ofici

B

3

14609

Litigació Social

B

6

14603

Tècniques d’informació i comunicació

B

3

14610

Pràctiques Externes I

B

6

14604

Tècniques auxiliars per l’exercici de la professió

B

3

14614

Litigació Contenciosa-administrativa

B

6

14613

Litigació Constitucional i Internacional

B

3

 

14606

Litigació Civil i mercantil

B

15

13300

Dogmàtica Penal i Política Criminal

B

7

 

13301

Delictes contra Bens Jurídics Individuals i Col·lectius

B

6

13302

Processos Judicials Penals

B

9

 

2n curs

1r semestre

2n semestre

Codi

Assignatura

Tipus

Crèdits

Codi

Assignatura

Tipus

Crèdits

14611

Pràctiques Externes II

B

24

13309

Treball de Recerca 

B

10

14612

Treball Final de Màster

B

6

 

13303

Teories Criminològiques 

B

10

13304

Victimologia

B

6

 

Assignatura a cursarAssignatura a reconèixer

13300

13301

13302

 Dogmàtica Penal i Política Criminal

 Delictes contra bens jurídics individuals i col·lectius

 Processos judicials penals

per 14608  Litigació Penal
14611

 Pràctiques externes II (en despatx especialitzat en

 Dret Penal)

per

13305

13306

13307

 Nou Dret Penal de l’empresa *

 La Violència de Gènere: tractament jurídic *

 Sistema de sancions penals *

*Se reconeixerà per dos d’aquestes tres assignatures (total 12 crèdits)