Inici del Contingut

Treball final

El Treball de Màster d'ambdues titulacions es pretén facilitar la realització de dos treballs través de la determinació d'un mateix objecte d'estudi per a tots dos, si be el TFM del Màster de l'Advocacia s'abordarà des d'una perspectiva més pràctica i el TFM del Màster en Sistema de Justícia Penal s'abordarà des d'una perspectiva més acadèmica.

 

Pràctiques externes

Les pràctiques externes s’estructuren en dues assignatures obligatòries anomenades Pràctiques Externes I  (6 ECTS) i Pràctiques Externes II (24 ECTS).

L’assignatura Pràctiques Externes I , ubicada en el segon semestre, consisteix, fonamentalment, en la realització de pràctiques en forma de simulacions, en òrgans judicials de la ciutat de Lleida pertanyents als diversos ordres jurisdiccionals. Així mateix, es preveu la participació de l’alumnat del Màster en les Jornades de simulacions judicials organitzades per l’Escola Judicial.

L’assignatura Pràctiques Externes II, ubicada en el tercer semestre, consisteix en la realització de pràctiques en despatxos professionals, prèviament seleccionats per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida, que informarà del procés de selecció a la Comissió d’Estudis del Màster.