Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Doble titulació: Màster en Advocacia i Màster en Sistema de Justícia Penal    

El màster d’advocacia constitueix un projecte singular que reuneix diferents institucions, universitàries i professionals, amb l’objectiu comú de proporcionar als graduats i graduades en Dret una formació d’excel·lència, que en el nou marc legal, els permeti no només superar el futur examen oficial, sinó, sobre tot, afrontar amb les màximes garanties d’èxit la seva carrera professional com advocats i advocades.

Tot i que el màster d’advocacia contribueix a la formació pràctica de base necessària per a l’exercici de la professió, no cobreix suficientment l’àmbit de l’especialització. En un context en què l’especialització és un valor amb elevada demanda en els nous models de gestió dels despatxos d’advocats, la formulació de la doble titulació màster en advocacia/màster en sistema de justícia penal permet conjugar la formació pràctica general per l’exercici de la professió amb l’especialització en l’àmbit jurídico-penal requerides per poder exercir com advocat penalista.

Prenent com a eix central el màster de l’advocacia de la FDE s’ha formulat una doble titulació amb el màster en sistema de justícia penal. El màster en sistema de justícia penal, de gran prestigi i trajectòria consolidada, és l’únic existent en l’àmbit geogràfic espanyol en què s’aborda l’anàlisi en profunditat tant de disciplines jurídiques com de les de base més empírica relacionades amb el fenomen criminal, que ha estat cursat en les seves diverses edicions no només per estudiants provinents de diferents àrees geogràfiques de l’estat espanyol, sinó també per estudiants provinents de diversos països llatinoamericans (Xile, Argentina, Mèxic, Colòmbia, Cuba, Veneçuela, Hondures o Equador), contribuint a la internacionalització, excel·lència i especialització a la UdL.

Amb la doble titulació màster en advocacia/màster en sistema de justícia penal es vol oferir a l’estudiantat del grau en Dret que vulgui exercir com advocat especialitzat en Dret Penal tota la formació teòrico-pràctica necessària per exercir aquesta professió amb èxit.